KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Temel İşlemler Deney Setleri

Temel İşlemler, kimya endüstrisinin süreçlerinde meydana gelen fiziksel değişikliklerin her biri olarak tanımlanabilir. Anlaşılacağı üzere, temelde aynı olan benzer fiziksel işlemlerin değişik Kimyasal süreçlerde uygulanması olarak tanımlanabilir.

Bu Temel işlemler üç grupta incelenebilir:

Kütle Transferi. Maddenin kütlesinde veya bileşimindeki değişiklik , kimyasal bir değişikliğide beraberinde getirir. Bu işlemler distilasyon, absorpsiyon, adsorpsiyon, ekstraksiyon ve iyon değişimidir, burada değişiklikler esas olarak fizikseldir.

Enerji transferi. Örneğin, basınç ve / veya sıcaklık değişikliği nedeniyle oluşan durum değişikliği ve sonucunda varsayılan enerji değişikliğidir. Bu sınıflandırma, enerji transferini kütle transferiyle (kurutma, liyofilizasyon, süblimleştirme, kristalleştirme ve nemlendirme) birleştiren diğer işlemler de dahil edilmesine rağmen buharlaşmayıda içerir.

Momentum transferi. Maddenin kinetik koşullarındaki değişim olayıdır. Kinetik bir değişimi içeren işlemler, filtrasyon, sedimantasyon, yüzdürme ve santrifüjlemedir. Hepsi deneysel olarak ilgili enerjinin korunumu yasalarına dayanmaktadır.

Bu tür işlemler birçok endüstri dalında kullanılmaktadır. Gıda endüstrisi, enerji endüstrisi vb. gibi farklı uygulama alanlarından geniş bir proses yelpazesinin temelini oluştururlar.

Toplam: 74 - Gösterilen sonuçlar: 1 - 20 arası, Sayfa:
1