ENERJİ

Akıllı Şebekeler Ve Güç Sistemleri / Akıllı Şebekeler Ve Güç Sistemleri (Kamu İdareleri)
PSV-PPSS Enerji Santralleri Simülasyon Yazılımı
Aksesuarlar

Akıllı şebekeler, elektrik güç sistemlerinin evriminin bir sonucudur. Elektrik ihtiyacını sürdürülebilir, güvenilir ve ekonomik bir şekilde yöneten gelişmiş ağlardır. Yeni bileşenlerin akıllı şebekeye entegrasyonunu kolaylaştırmak için uyarlanmış gelişmiş bir altyapı ile karakterize edilirler.

Yenilenebilir enerjilerin elektrik güç sistemlerine dahil edilmesi nedeniyle, elektrik üretiminin dağınık yapısı giderek daha belirgin hale geliyor. Bu nedenle, güç iletim dağıtımı büyük bir zorluk haline geldi çünkü, Kirchhoff yasalarına göre, elektrik akımı, daha düşük empedanslı elektrik hatları tarafından daha büyük ölçüde dolaşma eğilimindedir. Bu, elektrik şebekelerinde büyük bir dengesizliğe ve ardından verimlilik düşüşüne neden olur. Güç elektroniğinde kaydedilen büyük ilerleme, Kirchhoff yasalarına başarılı bir şekilde meydan okumaya ve en karmaşık güç şebekelerinde güç akışlarını kontrol etmeyi başardı.

Günümüzde güç akışlarını kontrol etmek için akıllı şebekelere entegre edilen son teknolojik gelişmeler arasında şunlar bulunmaktadır: faz kaydırmalı transformatörler (PST), esnek AC iletim sistemleri (FACTS), statik senkron kompansatörler (STATCOM), tristör kontrollü seri kapasitörler (TCSC) ) ve statik frekans dönüştürücüler (SFC). Bu teknolojiler, şebekenin güç iletimini ve güç faktörünü kontrol etmek için belirli yardımcı istasyonlara kurulur. Böylelikle tüm elektrik sisteminin verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Akıllı şebekelerin ortaya çıkmasına neden olan bu teknolojik evrim sayesinde, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını şebekeye entegre etmek ve elektrikli araçları günümüz toplumuna dahil etmek mümkün olmuştur. Bu da sera gazlarını (CO2) önemli ölçüde azaltmıştır.