İçme Suyu Arıtma Eğitim Sistemleri

Bütün dünya medeniyetlerinde içme suyu yani insan tüketimine uygun su çok önemlidir. Ayrıca, nüfusun artması ve endüstriyel gelişme nedeniyle içme suyu talebi de sürekli artmaktadır.

İçme suyu bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmaya tabi tutulduktan sonra elde edilir. Bu içme suyu ihtiyacı sayesinde içme suyu arıtma tesisleri (DWTP) oluşturulur. DWTP'de gerçekleştirilen ana aşamalar veya işlemler şunlardır:

Sisteme giren suyun alınması ve homojenizasyonu.

Kaba malzemenin ön işleme tabi tutulması veya elenmesi: Tesisata zarar verebilecek katıların uzaklaştırılması.

Oksitleyiciler ve koagülantların eklenmesiyle reaksiyon süreçleri. Bu aşama kokuları, tatları, patojenleri ve inorganik maddeleri (mineraller) veya organik maddeleri (asitler, nitritler vb.) giderir. Kirletici maddelere bağlı olarak farklı teknikler kullanılır: havalandırma, potasyum permanganat, klor vb.

Sedimantasyon, normalde flokülantlar kullanarak suda hala bulunan daha küçük boyutlu katıları uzaklaştırır.

Filtrasyon, sedimantasyondan sonra arıtma işlemini bitirir.

Dinlendirme. Patojenleri öldürmek için bazen florlama ve dezenfeksiyon olmak üzere bir pH ayarı yapılır. Demir ve manganez de kaldırılır. Bu adım kritiktir, çünkü arıtmalardan sonra su analiz edilmeli ve suyun tedarik için yasal gereklilikleri karşıladığı doğrulanmalıdır.

Arıtılmış veya saflaştırılmış suyun depolanması ve temini.

Günümüzde , kanunlar suyun arıtılmasında sürekli olarak daha yüksek kalite talep etmektedir, bu nedenle su arıtma için süreçler ve teknolojilerin sürekli incelenmesi ve araştırılması gereklidir.

Mühendislik eğitim setleri su mühendisliği ürünlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.