Proses Kontrol

Endüstride , ayarlanan parametrelerin cihaz ve süreçlerde uygulamaları ile sıkça karşılaşılır. Bir motorun hızı, bir hidrolik devrenin akışı, seviyesi ve sıcaklığı veya bir basınçlı hava sisteminin basıncı buna iyi bir örnektir. Proses kontrol mühendisliğinin amacı, proseslerin otomasyonunun izleme ve kontrol sistemlerinin uygulanması yoluyla sağlanır.

Bu disiplin, sistem dinamikleri ve ilgili enstrümantasyon (sensörler, aktüatörler, kontrolörler, vb.) çalışmasından, bu tür sistemlerde kullanılan farklı endüstriyel iletişim protokollerinin incelenmesi de dahil olmak üzere, kontrol stratejilerinin geliştirilmesine ve bunların müteakip uygulanmasına kadar uzanır. (Fieldbus, HART, vb.).

Günümüzde en yaygın kullanılan kontrol algoritması PID kontrolüdür (orantılı, integral ve türev). Bu kontrol mekanizmasından, kademeli kontrol, çok değişkenli kontrol, ileri besleme kontrolü ve seçici kontrol gibi daha karmaşık stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler, kontrolün yanı sıra proses görselleştirmesine izin veren endüstriyel kontrolörler, programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC'ler) ve SCADA kontrol ve veri toplama uygulamaları kullanılarak gerçekleştirilir. Kontrol, tek bir kontrol cihazıyla (merkezi kontrol sistemi) veya organize bir kontrolör ağı (dağıtılmış kontrol sistemi) aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Kontrol sistemlerinin endüstriyel süreçlere sağladığı üretkenlik ve verimlilikteki gelişmeler, önsezili kontrol, adaptif kontrol veya fuzzy kontrol gibi yeni gelişmiş kontrol algoritmalarının araştırılmasını desteklemektedir.

Mühendislik eğitim setleri proses kontrol ürünlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.