Mekanik

Mekanik bilimi, doğanın unsurlarını etkileyen fiziksel olayları inceleyen bilimsel disiplindir. Mekanik olarak adlandırılsa da, aslında modern fiziğin temel direklerinden ikisi olan hem klasik hem de kuantum mekaniğini içerir.

Klasik mekanik, katı cismin ve sonlu veya sonsuz sayıda (sürekli orta) serbestlik derecesine sahip sistemlerin incelenmesi ile ilgilenirken, kuantum mekaniği küçük ölçekli veya az enerjili sistemleri inceler.

Herhangi bir deneysel bilimde olduğu gibi, bir maddede herbir mekanik çalışma, fiziksel ve matematiksel açıdan bir analiz sürecini ve deney yapmayı içerir. Ancak, diğer bilimsel disiplinlerden farklı olarak, mekanikte gerçek bir sistemde yorumlanan teorik davranışı incelemek o kadar karmaşık değildir.

Newton, Lagrange, Hamilton veya Schrödinger gibi birçok bilim adamının katkıları sayesinde, mekaniğin bazı temel yasaları veya ilkeleri oluşturulabilir:

Newton yasaları.
Momentumun korunumu ilkesi.
Enerjinin korunumu ilkesi.
Açısal momentumun (veya kinetik) korunumu ilkesi ve dönme dinamiklerinin temel denklemi.
Çalışma alanının genişliği göz önüne alındığında, aşağıdaki en temsili alanlardan bahsetmek uygundur:
Mühendislik.
Statik.
Dinamik.
Akışkanlar mekaniği.
Termodinamik ve ısı transferi.
Malzeme bilimi, esnekliği ve mukavemeti.
Sayısal analiz (sonlu eleman yöntemi).

Endüstrinin sürekli gelişimi nedeniyle, makine mühendisliği, otomotiv ve otomobil mühendisliği dalları, yapıların hesaplanması, makinelerin geliştirilmesi ve bunların montajı ve bakımı bugün en gelişmiş olanlardır.

Mühendislik eğitim setleri mekanik ürünlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.