Haberleşme Mühendisliği

Haberleşme , iki veya birçok kişi arasında bilgi aktarımını sağlamak için gerekli olan fiziksel ve teknolojik araçlar dizisi olarak tanımlanır. Sinyal Teorisi, haberleşme sistemlerinde kullanılan analog ve sayısal modülasyon, kodlama, sinyal işleme, bant genişliği vb. kavramları içeren disiplindir.

Günümüzde çok sayıda iletişim sistemi ve ağı, küresel iletişim altyapısında bir arada bulunmaktadır. Analog ve dijital, kablolu (geleneksel telefon ağları) veya kablosuz (radyo iletişimleri), sabit (LAN, WAN) veya mobil (GSM, GPRS, vb.), Protokoller (TCP / IP,Bluetooth, ZigBee, vb.) olarak farklı sınıflandırmalara göre gruplanabilirler.

Uzaktan iletişimin veya telekomünikasyonun bugünü ve geleceği, kullanılan araçların teknolojik gelişimine bağlıdır. En gelişmiş sistemler, mikrodalga seviyesinde daha yüksek frekans bant genişliği ve güçlü antenlere sahip uydular tarafından küresel ve anında kapsama alanı sayesinde daha yüksek bir iletişim hızına izin verir. Ek olarak, telekomünikasyon sistemlerinin teknolojik ilerlemesi, GPS konumlandırma sistemlerinin evrimi, günlük nesneleri internet ağına (nesnelerin interneti (IoT)) bağlama olasılığı, endüstrinin modernizasyonu (Endüstri 4.0) veya bilgisayar güvenliğinin veya siber güvenliğin geliştirilmesi gibi diğer teknolojilerin ve kavramların evrimine ve ortaya çıkmasına da katkıda bulunmuştur.

Mühendislik eğitim setleri haberleşme mühendisliği ürünlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.