Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi, beslenme, kimyasal analiz, fizik, biyokimya ve mühendislik gibi multidisipliner bilgiye dayanan bir Gıda Bilimi dalıdır. Ayrıca, Gıda Teknolojisi, gıdanın doğasını ve bozulmasına bağlı fenomenleri anlamayı, gıda üretimi için süreçler geliştirmeyi ve tüketicileri memnun etmek için gıdanın özelliklerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda endüstrisi şu sektörleri içerir: dönüştürme veya işleme, koruma ve imalat.

Gıda sektörü o kadar geniştir ki, ambalaj üretimi ve nakliyesi gibi diğer sektörleri de etkiler ve su arıtımı için çeşitli işlemler kullanır.

Su arıtma teknolojileri, hayatımız için çok gerekli olan içme suyunu elde eder. Farklı kaynaklardan (kuyular, nehirler, denizler, endüstriyel atık su) gelen su birçok aşamaya tabi tutulur, ancak tüm işlemler genellikle üç temel aşamada çakışır: su toplama , reaksiyon süreçleri ve düzenleme ve besleme.

Mühendislik eğitim setleri gıda mühendisliği ürünlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.