Fizik

Geleneksel olarak, eğitim alanında, fiziksel olaylar iki boyutta skaler ve vektör büyüklükleri olarak yorumlanmıştır. İncelenen olayların üç boyutlu yorumlanması , gerçek davranışlarının daha güvenilir bir şekilde incelenmesine yardımcı olur. Bu yorumlamalar, 3D fizik veya üç boyutlu fizik olarak bilinir. Tanım gereği, geometride, herhangi bir nesnenin üç boyutlu bir yorumu, o nesnenin belirli orijin noktasına göre bir referans çerçevesine göre konumlandırılmasını içerir. Bu uygulama fiziğe uyarlandığında, bir nesnenin bir Öklid uzayıyla ilişkili olduğunda üç boyutlu olarak tanımlandığı, yani minimal bir küboid içinde bulunduğu ve onu oluşturan noktaların her birinin o referans sisteminde yer alabileceği kabul edilir. . Farklı fiziksel çalışma alanları içinde, elektrik, manyetizma, optik, akustik, mekanik, vb.de bu tür yorumlamalar önem taşımaktadır öyleki alan çizgileri, akış çizgileri ,dalgalar, titreşimler vb. gibi elementlerin gerçek fiziksel yayılımını gösterirler.

Günümüzde, 3D sistemleri modellemeye yönelik yazılımların ortaya çıkması sayesinde, gerçeğe çok yakın üç boyutlu yaklaşımlar elde etmek için uygulamalar oluşturulabilir. En yaygın uygulamalardan bazıları elektromanyetik dalgalar, termogramlar, ışığın polarizasyonu vb.sayılabilir.

Mühendislik eğitim setleri fizik ürünlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.