Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği, biyoloji ve tıp alanındaki mühendislik bilgilerinin uygulanmasını inceler. Enstrümantasyon ve elektronik kontrol sistemlerinin kombinasyonu ve matematiksel algoritmalar ile fiziksel ve kimyasal ilkelerin uygulanması, Biyomedikal Mühendisliği'nin klinik problemlerin çözümü için yeni teknikler ve cihazlar araştırmasına ve geliştirmesine izin verir. Bu disiplin, teşhis unsurlarının ve tıbbi yazılım araçlarının tasarımından kalp veya sinir sistemi çalışması için fizyolojik analize kadar geniş bir alanı kapsar.

Biyomedikal Mühendisliği, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde yıllar içinde gelişmiştir. Şu anda, yaşamsal belirti izleme sistemleri veya teşhis cihazları gibi cihazlar tıbbi bakım çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. X-ışınları, ultrasonlar ve manyetik rezonans gibi görüntü analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, insan organizmasının net ve hızlı bir şekilde incelenmesine izin verir. Ayrıca teletıp ve hastane yönetim yazılımları kullanılmaktadır.

Günümüz toplumu hızlı ve verimli tıbbi çözümler gerektirdiğinden, Biyomedikal Mühendisliğinin geleceği için uzun bir yol vardır. Günden güne kullanılan elektronik cihazlar, bir sağlık probleminden önce semptomları analiz edebilmek ve hatta bu olası problemi önleyebilmek için yaşamsal belirti değerlerini takip ederek uzaktan hasta izlemesine izin verecektir. Biyomedikal Mühendisliğinin bir başka eğilimi, laboratuvar araçlarının basitleştirilmesidir. Lab On a Chip (LOC) gibi sistemler, laboratuvar işlevlerini tek bir yongaya entegre eder. Yeni robotik cerrahi teknikleri, yapay dokuların ve rejeneratif dokuların üretimi için yeni organik malzemeler veya yapay organların 3 boyutlu baskısı, gelecekteki tıbbi ihtiyaçların çözülmesini mümkün kılacaktır.

Mühendislik eğitim setleri biyomedikal mühendisliği ürünlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.